Last day to confirm (payment) your´e campsite is 31/3-2020

Här bokar du din campingplats till HulaHopp2020!

Våra campingplatser ligger intill tävlingsplatsen.

Information:

 • El inkluderat

 • 4 duschrum inkluderat

 • Toaletter i huset + bajamajor inkluderat

 • Varmvattenbassäng (Stängd pga av Covid 19)

 • Bastu inkluderat

 • Utomhusgym inkluderat

 • Motionslingor inkluderat

 • Lekplats med klätterställning inkluderat

 • Gräsunderlag

 • Intill tävlingsområdet 

 • Restaurang som serverar frukostbuffé och lunch exkluderat

 • Minigolfbana (rekomenderat) exkluderat

 

För att boka plats måste man ställa upp som funktionär minst en klass om dagen.

Vi ser till att de inte krockar med ert egna tävlande. Lättare fika ingår under funktionärspassen.

Pris per natt för husbil, husvagn & stora tält är 300 sek.

Pris per natt för tält (normalstort) är 200 sek. 

För att boka, tryck på knappen "Registrera" nedan.

//

Here you can book your camping spot to HulaHopp2020. 
Our camping spots are located next to the competition.

 

Information:

Electricity included

4 shower rooms included

Toilets in the house + bajamajor included

Hot water pool included

Sauna included

Outdoor gym included

Jogging tracks included
Playground  included

Grass surface

located in the competition area

Restaurant with buffet breakfast and lunch excluded

Mini golf course (recommended) excluded

 

To book a spot you have to be a helper at least on class each day.

We make sure this don't clash with your competition. Lighter meal is included during the time you help.

 

Price per night for RV, caravan & large tents is 300 sek.

 

Price per night for tents (normal size) is 200 sek.

To book, press the "Register" button below.

 

Extra info:

Vid eventuell inställd tävling kommer vi göra allt för att kunna återbetala så mycket vi kan. dock kan vi inte säga hur mycket de blir, eller om vi kan erbjuda annan kompensation.

Detta eftersom vi har avtal med våra medarbetare.

Det gör att vi kommer att ha våra utlägg i tex. anslutningsavgifter, hyra av toaletter, anläggning osv.

Situationen som råder är givetvis inte optimal. Men vi får helt enkelt hoppas på det bästa!

Stora evenemang har stora utgifter som vi tyvärr inte kommer undan även om vi skulle ställa in.

För er som vill avboka era platser trots att vi inte har ställt in tävlingen, kommer vi som tidigare år inte att betala tillbaka utan vi kan erbjuda kontakt till personer som står i tur på att få plats på campingen.

vid mer frågor kontakta oss via Mail

/ TeamHula

In the event of a canceled competition, we will do everything possible to repay as much as we can. however, we cannot say how much they will be, or if we can offer other compensation.

This is because we have agreements with our employees.

This means that we have our expenses for exempel, connection fees, rent of toilets, facility etc.

The situation that prevails is obviously not optimal. But we simply hope for the best!

Big events have big expenses that we unfortunately won't get away with even if we were to cancel.

For those of you who wish to cancel your seats even though we have not canceled the competition, as in previous years we will not pay back, but we can offer contact to people who are in line to get a seat at the campsite.

 

for more questions contact us via Mail

 

/ TeamHula