Finals and Children Classes

HulaHopp - Finals

You can qualify for the finals in agility class 3 and open classes during the first four competition days. Tickets to the finals will be given as following:

 

XS: 3 tickets in open class & 1 ticket in official agility class 3.

S: 4 tickets in open class & 1 ticket in official agility class 3.

M: 5 tickets in open class & 1 ticket in official agility class 3.

L: 4 tickets in open class & 1 ticket in official agility class 3.

XL: 5 tickets in open class & 1 ticket in official agility class 3.

 

Tuesday to Friday everyone has the chance to qualify for the finals through the open classes and agility class 3.

A total of 103 tickets are distributed.

The final will be on Saturday when the official classes are finished.

There won’t be any wildcard.

 

Rules:
The tickets go on if a certain dog already is qualified.

Tickets are only awarded to dogs with results.

If the seats are not filled in the finals due to not enough dogs with results, those tickets won’t be used.
One dog can only get one final ticket.

The team that qualifies for the finals is the team that competes in the finals.

Keep in mind that if the dog competes with several handlers, it is the dog's first qualification that counts as the team.

You are not allowed to change the handler in a team that has qualified for the finals. If the handler or the dog gets injured, neither will compete in the final.

 

The finals will be in five size classes: XS, S, M, L and XL.

The finals will be one jumping class and one agility class. 

All teams will run one jumping class where the top ten in each size class will advance to the agility class. 

In the finals all results will be reset.  

The final is judged according to Swedish rules.

Children Classes

 

Here you register for the children classes!


This competition is aimed to all children under age 15. Any dog can participate, no matter official grade. Dogs that participate in other parts of HulaHopp are also welcome. 

We are having the children classes on Friday.
The children will run two classes (jumping classes) with 12 obstacles. All children will be winners and get an award. 

We hope as many as possible will be able to join and cheer on the young stars.


More information comes closer to the competition. 

Sign up for the children classes here!

HulaHopp - Final

Du kan kvala till finalen i agilityklass 3 och öppenklasser under de fyra första tävlingsdagarna. Det kommer delas ut  finalbiljetter enligt nedan:

 

XS: 3 biljetter i öppenklasserna & biljett i officiell agilityklass 3. 

S: 4 biljetter i öppenklasserna & biljett i officiell agilityklass 3.

M: 5 biljetter i öppenklasserna & biljett i officiell agilityklass 3.

L: 4 biljetter i öppenklasserna & biljett i officiell agilityklass 3.

XL: 5 biljetter i öppenklasserna & biljett i officiell agilityklass 3.

 

Tisdag till fredag har alla chans att kvala till finalen genom öppenklasserna & agilityklass 3.

Det delas totalt ut 103 biljetter.

Finalen går på lördagen efter att de officiella klasserna är klara.

Det kommer inte att delas ut wildcard.

 

Regler:
Biljetterna vandrar vidare ifall något ekipage redan har kvalat.

Biljetter delas endast ut till ekipage med resultat.

Fylls inte att platser i finalen uteblir de biljetterna. 
En hund kan bara få en finalbiljett.

De ekipaget som kvalat in till finalen är det ekipaget som tävlar i finalen.

Tänk på att om hunden tävlar med flera förare är det hundens första kvalning som räknas som ekipage.

Man får inte byta förare på ett ekipage som har kvalat in till finalen. Om förare eller hund skulle bli skadat så uteblir den finalplatsen.

 

Finalen går i fem storleksklasser: XS, S, M, L och XL.

Finalen avgörs genom ett Hopplopp och ett Agilitylopp.

Alla ekipage kommer att köra ett hopplopp där topp tio i varje storleksklass går vidare till agilityloppet.

I finalen nollställs alla resultat.

Finalen döms enligt svenska regler.

Barnklasser

Här registrerar du dig till barnklasserna!
Dessa är riktade till alla barn under 15 år.

Alla hundar får vara med oavsett nivå. Även hundar som deltar i andra delar av HulaHopp är välkomna. 

Klasserna kommer att gå under fredagen.
Vi erbjuder barnen två lopp (hoppklass) på 12 hinder.

Alla barn är vinnare och får pris!

Vi hoppas så många som möjligt kommer vara på plats och heja fram våra yngsta stjärnor!
Mer information kommer närmare tävlingen.

Anmälan till barnklasserna görs på knappen nedan.