Funktionärsinfo / Helpers information

Tillsammans är vi starka! / Together we are strong!

HulaHopp har alltid varit en tävling som är skapad för sina tävlande, där alla ska känna gemenskap, lycka och glädje och en tävling som vi gör tillsammans! 

Inför detta stora arrangemang kommer vi behöva all hjälp vi kan få både i förberedelserna, under tävlingsdagarna och i efterarbetet. Vi önskar att ni ska vilja ställa upp som funktionärer hos oss för att kunna göra denna tävlingen möjlig.

Vi kommer, som tidigare år, lotta ut grymma priser till våra funktionärer. Priserna delas ut efter tävlingen.

Registrera dig som funktionär på knappen nedan.

 //

HulaHopp has always been a competition created for the competitors, a competition where everyone should feel companionship, happines, joy and a place you should never feel alone! HulaHopp is a competition that we do together! 

For this big event, we will need all the help we can get, both during preparation, during the competition

and after. We would be very glad if you stand as a helper with us in order to make this competition possible.

As in previous years, we will award prices to our helpers. The prizes will be given out after the competition. 

Register as a helper on the button below.